Säker ställning

Uppdaterat: 20 apr. 2021

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik beträffande arbete med och arbete på byggställningar, så inträffade drygt 1000 olyckor i Sverige mellan åren 2012-2016.

Tre av dessa resulterade i dödsfall, många övriga med svåra skador som följd.

Den senaste fallolyckan med dödlig utgång inträffade i Stockholm 31 augusti, där en ställningsbyggare blev förolyckad.

Hade dessa olyckor kunnat undvikas?


Svaret är JA!


Vad det handlar om i grund och botten är att följa de regler och krav som ställs på både den som bygger ställningen, men även den som använder den. Alla har ett ansvar.

Dessa regler finns att läsa i Ställningsföreskriften; AFS 2013:4.

Boken är orange och består av 44 sidor totalt, alltså ingen bibel som kräver tre års högskolestudier för att begripa. Den är både tydlig och lättförståelig.

I första paragrafen står:

”Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid arbete med ställningar och väderskydd”

Solklart, eller hur? - Men hur når vi dit?


Krav på ställningsföretaget

Det är självklart att huvudansvaret för att ställningen blir korrekt utförd, ligger hos

ställningsföretaget.

- De ska se till att personalen är rätt utbildad för att utföra jobbet; Det är utbildningskrav för alla som bygger en ställning över 2 m.

- Materialet som man använder ska vara testat och godkänt; SP eller CE-märkt.

- Ställningen ska vara dimensionerad för att klara av förekommande laster.

- Dels ska den klara av att bära tungt material, människor och verktyg utan att

konstruktionen ska påverkas.

- Förankringarna ska vara beräknade för att klara av stora vindlaster, speciellt när ställningen är inplastad.

- Bottenplattornas storlek avgörs av hur stor spirlast vi har och hur markens bärighet är. Har vi inte koll på detta riskerar ställningen att sjunka.


Det vanligaste sättet för dimensionering av en ställning är att följa en montagebeskrivning.

Gör vi ”by the book” så är vi säkra.


Vi hamnar dock ibland i situationer där vi inte kan följa manualen till punkt och pricka.


I dessa fall kan en yrkeskunnig arbetsledare eller montör göra en separat lastberäkning. Detta ska dock alltid dokumenteras i en särskild dimensioneringshandling.

Vid mer komplicerade uträkningar behövs det oftast hjälp av någon för uppgiften, så kallad kompetent person, t.ex. en ingenjör.


Planering

Innan man kör iväg med den fullastade pickupen mot nytt uppdrag så måste det finnas en plan. Ansvaret för denna ligger på ställningsföretagets arbetsledning. Det är bra att även ha med beställaren på ett hörn.

Planen ska bl.a. innehålla uppgifter om ställningen;

- Dimensioneringshandling

- Hur den ska monteras

- Vad den ska användas till

- Om den ska byggas om under användningstiden

- Hur den ska demonteras

- Vilka risker som kan uppkomma i samband med montage och användning och hur man skyddar sig mot dessa = Riskanalys

Detta dokument ska överlämnas till beställaren senast i samband med att montaget startar. Det är också viktigt att alla berörda tar del av detta dokument för att undvika eventuella missförstånd.

Överlämning

När sedan montaget är utfört och en fantastisk ställningskonstruktion står färdig är det dags att lämna över ställningen till beställaren.


Det första steget är att fylla i en checklista där vi beskriver att vi byggt ställningen enligt gällande regler och montageanvisning;

Rätt bottning, tillräckligt antal förankringar, skyddsräcken, bomlagshöjder osv.

Därefter kontrolleras ställningen tillsammans med beställaren för att se om allt stämmer. När alla förhoppningsvis är nöjda och glada skall skylten ”Fakta om ställning” hängas upp

vid varje tillträdesled till ställningen.

På skylten finns angivet lastklassen, dvs den maximalt tillåtna lasten på ett bomlag per kvadratmeter. På detta sätt får alla som ska upp i ställningen reda på hur mycket man får belasta den.


Beställarens ansvar

När kontrollen är färdig så överlåts ansvaret på ställningen till beställaren.

Det är av yttersta vikt att ställningsföretaget i detta sammanhang informerar kunden om dennes ansvar.


Bland annat att ingen utan rätt utbildning får göra ingrepp eller ändringar i ställningen.

Som brukligt finns det inga regler utan undantag. Självklart kan man tillfälligt ta bort ett skyddsräcke för att lyfta in material. Men glöm inte att sätta tillbaka grejerna efter avslutat uppdrag!


En annan viktig fråga i sammanhanget är snöröjning från väderskyddstak.

Vem har har ansvar för detta?

När och hur?

Detta ska vara klargjort innan det lämnas över.

Det bästa är att ställningsfirman åtar sig detta då de har rätt utrustning, kunskaper och erfarenhet.


Beställaren har även krav på sig att fortlöpande kontrollera ställningen. Detta är smidigast att göra på de återkommande skyddsronderna. Det är bra, om möjligt, att en ställningsmontör deltar i dessa. På så sätt kan bristerna åtgärdas direkt.

Detta var ett sammandrag av de regler som gäller för olika aktörer som har med ställningar att göra.

Svårt?


Inte alls, det svåra kan vara att få ut informationen till samtliga delaktiga i sammanhanget och att reglerna efterföljs.

Om vi har en bra planering som grund, rätt dimensionering på ställningen, rätt utbildad och utrustad personal samt en regelbunden dialog med beställaren kan arbetsplatsolyckorna minskas genom gemensamma insatser.

600 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla