top of page

Krympplast - ny produkt och utbildning

Uppdaterat: 16 okt. 2019

Ställningsskolan har tillsammans med Nordisk Plastkrympning AB tagit fram en utbildning för att effektivt kunna arbeta med plastkrympning. Målet med utbildningen är att lära sig användandet av krympplast och vilka situationer det kan användas på, då det finns ytterst få begränsningar om vad som kan plastas in.


Casino Cosmopol

Intäckning med krympplast lämpar sig väl vid blästring, målning, sanering, rivning, fasadrenovering, fönsterarbeten, murning och brandskador, det blir tätt, stabilt och tåligt.


Fördelar med krympplast 

 • Ger lägre kostnader för tillsyn och underhåll

 • Passar bra i vindutsatta lägen eftersom tåligheten mot vind är stor.

 • Kan användas när ställning saknas, exempelvis limträkonstruktioner,

 • Fladdrar ej, ser snyggt och proffsigt ut.

 • När det ställs krav på att täckningen skall vara tät och inga ämnen tillåts läcka ut till omgivningen.

 • Lätt att laga skador

 • Minskar risken för vattenskador då täckningen blir tät.

När passar krympplast ?

 • Möjliggör skarvlös intäckning av större objekt, ingen gräns uppåt för storlek på byggnad.

 • Som väderskydd av tak

 • Vid asbestsanering

 • När omgivningen behöver skyddas, tex. vid blästring eller tvättning i stadsmiljö.

 • När täckningen skall stå emot regn, snö och vind under en längre tid

 • När större objekt skall täckas in, broar etc.

 • Vid tillfälliga förrådsbyggnader

 • När ställning saknas

 • Vid brandrisk, när det finns krav på flamskydd

 • Som komplement till traditionell täckning exempelvis. där det är svårt att komma åt , vid övergångar mellan tak och fasad etc.

Om Nordisk Plastkrympning

Nordisk Plastkrympning är ledande leverantör av krympplast till ett flertal större aktörer i Sverige. Man tillhandahåller material och montage till både små och större företag, även enskilda båtägare.

Det finns ett flertal samarbetspartner och en rad kunniga entreprenörer över landet som kan hjälpa dig att täcka ställningar, maskiner eller båtar.

Egen import och onlineförsäljning direkt från lager säkerställer en attraktiv prisnivå.

Kontakta Nordisk Plastkrympning AB direkt om du har frågor kring krympplast .


www.plastkrympning.se

Anders Liin & Mats Lundin

info@plastkrympning.se

076 26 49 500


Utbildning i krympplast Vi går igenom de olika arbetssätten för att säkert och effektivt kunna montera krympplast på ställning. Teori varvas med praktiska övningar i en av Ställningsskolans utbildningslokaler. Genomgång av utrustning och material, vad för krav som ställs på byggnadsställningen, olika typer av krympplastmontage, personlig utrustning och installation av krympplast i praktiken.

Boka under

"Utbildning - Krympplast" eller via "Kurskalender"


6 december 2019 14 februari 2020 15 maj 2020


Utbildningen omfattar en heldag från 08:00-17:00


Pris: 3395 kr ex.moms inkl. frukost, lunch och kaffe.

195 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page