top of page

Vad innebär det att vara en godkänd utbildningsgivare?

Uppdaterat: 7 juni 2019

Ställningsskolan, som är en av fyra godkända utbildningsgivare inom ställningsbranschen, fick en pratstund med Christian Nielsen, utbildningsrådgivare på BYN, kring vilka krav som ställs på godkända utbildningsgivare.


Vilka kriterier ska man uppfylla för att kunna bli godkänd utbildningsgivare? När vi får in en ansökan, tittar vi på alla förutsättningarna för att kunna hålla en utbildning: ekonomiska som utbildningsmässiga. Vi skickar ansökan på remiss till BYN regionen, arbetsutskottet samt yrkesrådet, säger Christian. De har fyra veckor på sig att ge respons och därefter godkänns utbildningsgivaren, om det inte finns några betänkligheter.

Grundmålet är att jobba mot Skolverkets kursplaner, där måluppfyllelsen och inte timantalet är det viktiga. Det ska finnas lärare och resurser samt en plan för hur utbildningen är upplagd; skolförlagd (70% skola, 30% praktik) eller lärlingsupplägg (70% praktik, 30% skola). Utöver detta ställs det krav inom ställning att eleverna också ska ha med sig gemensamma grunder för husbyggnad.

Det finns inget krav på att eleven ska bli godkänd på utbildningen hos utbildningsgivaren. Däremot finns det ett informationskrav, som innebär att utbildningsgivaren ska informera eleven om vad som krävs för att kunna få sitt yrkesbevis! berättar Christer.


Vilka krav ställs på godkända utbildningsgivare? Enligt Christian har BYN fyra övergripande krav på godkända utbildningsgivare:

Det ska finnas lärare som har kompetens i yrketHa ett lämpligt utbildningsupplägg och att det finns mål med utbildningenKvalitetsuppföljningDelta i den årliga konferensen – för information och fortbildning

BYN genomför årligen ett antal förbokade kvalitetsbesök hos godkända utbildningsgivare, där de bl a tittar på hur utbildningen fungerar, vad som kan behöva förbättras för att nå målen etc. Samtal förs med både lärare och elever, där sedan huvudmannen får en sammanfattande brief. Det förekommer även oanmälda besök hos utbildningsgivare som BYN har hört att det ska finnas brister hos.

Att vara en godkänd utbildningsgivare av BYN är definitivt en kvalitetsstämpel och säkerställer att eleverna får den kvalitativa utbildning de har rätt till för att kunna erhålla sitt yrkesbevis, inflikar Simon Rosengren, Verksamhetschef på Ställningsskolan.


54 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page