KRYMPPLASTTEKNIK

Mål

Lära sig användandet av krympplast och vilka situationer det kan användas på. Efter avslutad utbildning skall deltagaren på ett säkert och effektivt sätt kunna montera krympplast på ställning. Teori varvas med praktiska övningar på utbildningsställningen.
 

Förkunskaper

God förståelse i svenska språket.

Utbildningen kan hållas på flera språk.

 

Du kommer lära dig

 → Skillnad mellan krympplast och "vanlig" ställningsplast
 → Krav på byggnadsställningen

 → Vindlastberäkningar och förankringsmetoder

 → Genomgång av utrustning och material
 → Installation av krympplast i praktiken
 → Personlig utrustning

 → Brandsäkerhet och fallskydd
 →
Miljö och återvinning
 

Utbildningsbevis

Efter godkänd utbildning och prov får deltagaren ett utbildningsbevis.
Rekommenderad förnyelse är vart 3 år.
 

Kursfakta

Längd - 8 timmar

Annat språk?
Samtliga utbildningar kan hållas på

Engelska, Polska, Ryska, Litauiska, Estländska, Spanska m. flera

Tolk offereras separat
 

Större grupper?
Passar inte våra öppna kurstillfällen eller har du en större grupp?
Vi kan utbilda på plats ute hos er! 

Kontakta oss

Pris
2995 kr
I priset ingår kursmaterial, utbildningsbevis, frukost, lunch och lokaler. Moms tilkommer.