KONTAKTA
OSS

Besöksadresser

Malmö - Husie Kyrkoväg 49A

Utbildningslokaler

Gistad - Skiffervägen 1
Malmö - Husie Kyrkoväg 49A

Borås - Lamellgatan 8

Bromma - Gårdsfogdevägen 18B
Göteborg - Ringögatan 33

Faktureringsuppgifter
Ställningsskolan AB
BOX 14015
200 24 Malmö

lev@stallningsskolan.se

Telefon

040 652 54 00
013 474 53 35

Kontaktformulär

Tack för att du skickar in!