Allmänna villkor | Ställningsskolan

Allmänna villkor

Anmälan
Sista anmälningsdag är, om inget annat anges, 10 dagar före kursstart. Om platser finns kvar kan du dock anmäla dig fram till två dagar före kursstart.

Återbud
Anmälan är bindande. Får du förhinder har du möjlighet att överlåta platsen till en kollega.

Kursavgift
Avgiften omfattar, om inget annat anges, själva kursen, luncher, för- och efter­middagskaffe samt kursdokumentation.

Avgifter för eventuellt boende och middag vid flerdagarskurser tillkommer, alternativt hanteras av beställaren/kursdeltagaren själv.

Kursavgiften faktureras i samband med kursstart. Samtliga priser är exklusive moms.

Kallelse/Kursprogram
Kallelse skickas till kursdeltagaren senast en vecka före kursstart.

Reservationer
Ställningsskolan förbehåller sig rätten att, vid för få anmälningar, ställa in aviserade kurstillfällen. Anmälda kursdeltagare kommer vid sådan händelse att erbjudas plats vid annan kursort/kurstillfälle. I händelse av överbokning av enskilt kurstillfälle, kommer anmälda deltagare att hänvisas till annan kursort/tillfälle, eller om möjligheter finns, extra kurstillfällen sättas in. Vid fullteckning och/eller överbokning gäller principen att plats medges i anmälningsordning.