Frågor & Svar | Ställningsskolan

Frågor & Svar

Vad är Ställningsskolan?

Svar: Ställningsskolan utbildar ställningsbyggare i samarbete med Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN. Ställningsskolan ska med engagerade, kompetenta och erfarna lärare på ett pedagogiskt och modernt sätt lära ut branschspecifik kunskap så att vi säkrar framtiden för vår bransch. Vi vill att unga människor ska se ställningsmontörsyrket som ett yrke att utvecklas inom och vara stolt över.

Vi ser praktiska delmoment som en viktig del av utbildning!

 

Var finns Ställningsskolan?

Svar: Ställningsskolan är rikstäckande med lärare från Malmö till Uppsala. Vi är flexibla med utbildningslokaler i Malmö, Borås Stockholm och Östergötland (Gistad).

 

På vilka språk kan ni erbjuda utbildning?

Svar: Vi kan erbjuda samtliga utbildningar på Engelska och Polska. Vissa utbildningar kan även erbjudas på Slovakiska och Litauiska.

 

Hur ska jag gå till väga för att få bygga ställning på 2-9m?

Svar: Allmän utbildning 2-9m innebär en dags instuderingsstudier och en dags utbildning tillsammans med erfaren lärare.

 

Vad betyder BYN och vilken roll har de?

Svar: BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, är ett partsammansatt organ. Som består av representanter från både arbetsgivarsidan (BI) och arbetstagarsidan (Byggnads). Alla företag i Ställningsbranschen som har kollektivavtal är skyldiga att följa deras riktlinjer.

Byggnadsindustrins Yrkesnämnds uppgift är bland annat att:

 • Utöva tillsyn och främja utvecklingen av yrkesutbildningen.
 • Utarbeta mål och riktlinjer för yrkesutbildningens bedrivande
 • Godkänna och upprätthålla kontakt med berörda utbildningsgivare
 • I övrigt handlägga de frågor som finns angivna yrkesutbildningsavtalet
 • Utfärdar yrkesbeviset.

 

Hur vet man vem som är godkänd utbildningsgivare?

Svar: Det finns endast ett fåtal godkända utbildningsgivare inom Ställningsbranschen. Förteckning över dessa finns på BYNs hemsida www.byn.se.

Väljer du Ställningsskolan får du en bra, modern och komplett yrkesutbildning, där samtliga lärare har en god förmåga att lära ut samt till vardags även jobbar i Ställningsbranschen.  Efter utbildningen erhåller du utbildningbevis.

 

Vad menas med ”Godkänd utbildningsgivare”?

Svar: Alla utbildningsgivare som godkänns av BYN åtar sig att följa en tydlig och detaljerad målbeskrivning. Ställningsskolan påstår att vi idag är det enda alternativet som fullt ut jobbar mot BYNs målbeskrivning.

 

Hur fungerar en lärlingsutbildning hos Ställningsskolan?

Svar: Ställningsskolan vill höja statusen på Ställningsbyggaryrket. Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma ställningsbyggare som saknar yrkesbevis.

Totalt omfattar utbildningen ca 80 timmar lärarledd utbildning fördelad på 3 tillfällen samt en introduktion som varje arbetsgivare själva håller på sitt företag. Till detta kommer sedan 25-40 timmars självstudier som innebär förberedelse inför vissa utbildningsmoment och hemuppgifter mellan utbildningstillfällena.

Hela lärlingsutbildningen innehåller:

 • Särskild Information, denna del håller respektive arbetsgivare själv
 • Allmän utbildning 2-9 meter
 • Säkra Lyft
 • Fallskyddsutbildning både teori och praktik
 • Särskild utbildning + 9 meter

Sedan 2015 erbjuds även de kurser i Husbyggnad som krävs för att erhålla yrkesbevis efter avslutad lärlingstid.

För mer detaljerat innehåll kan du läsa mer i vår separata kursbeskrivning som finns på www.stallningsskolan.se

För att säkerställa kvalitén på Ställningsskolans utbildning har vi utgått från:

 • BYNs målbeskrivning
 • AFS 2013:04 samt vissa delar av AFS 1999:3
 • Utbildningsavtalet

 

Vad händer om någon inte klarar de teoretiska proven?

Svar: Då ingår det i priset att eleven utan omkostnad inom 6 månader får tillfälle att skriva om provet. Detta sker på den egna arbetsplatsen efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och Ställningsskolan.

Ställningsskolans prov håller en nivå som förutsätter att eleverna har varit med på lektionerna och förstått innehållet samt att de på egen hand har läst in de avsnitt som angivits för självstudier. Alla deltagare får eget kursmaterial som de får behålla och på så vis själva kan repetera innehållet inför en eventuell omskrivning av provet.

 

Jag är klar med mina timmar och har genomfört den teoretiska utbildningen, var ska jag vända mig?

Svar: Tala med utsedd handledare på ditt företag. Därefter kontaktar ni BYN regionalt som går igenom utbildningsboken/lärlingsboken samt kontrollerar genomförd teoriutbildning, därefter kan BYN utfärda yrkesbevis. För kontaktuppgifter klicka här.