Utbildningar | Ställningsskolan

Utbildningar

 • Kompletteringsutbildning

  Efter ett idogt bakomliggande arbete kan Ställningsskolan stolt erbjuda en Kompletteringsutbildning till Särskild utbildning för utländsk arbetskraft. Utbildningen omfattar tre dagar och avslutas med ett skriftligt prov. Just nu erbjuder Ställningsskolan komplettering av följande utbildningar: Polska intyg utfärdade av IMB Finska certifikat från GCOF/Scaffolding division Slovakisk utbildning Miroslav Rabcan Lettiska certifikat

 • Distansutbildning Väderskydd

  Utbildning görs i två delar, en internetbaserad teoridel och en praktisk övningsdel. Detta innebär att din personal endast behöver vara borta två dagar, istället för tidigare fyra dagar. Kostnadseffektivt!

  Utbildningen är framtagen och utprovad i samarbete med våra kunder och ställningsleverantörer.

 • Utbildning krympplastteknik för ställning

  I samarbete med Nordisk Plastkrympning är vi glada att nu även kunna erbjuda en endagarsutbildning i krymplastteknik för ställning. Teori varvas med praktiska övningar på utbildningsställning och målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och effektivt sätt ska kunna montera krympplast på ställning.

 • Att beställa Ställning

  Kan du allt du behöver veta om ställningar?

  Att beställa Ställning är en utbildning som riktar sig till dig som beställare och ger den information och teori som behövs för att tryggt kunna överta och använda ställningen.

 • Tilläggsutbildning om Väderskydd

  Ställningsskolan erbjuder ställningsbranschens enda väderskyddsutbildning med praktiska moment invävt i utbildningen. Under veckans gång byggs väderskydd i takt med genomgången av föreskrifter, montageinstruktioner i enlighet med rådande lagar.

  Ställningsskolan erbjuder väderskyddsutbildning i enlighet med de krav som ställs i AFS 2013:4. För att gå denna utbildning krävs Särskild utbildning Ställning som grund.

 • Överlämning av ställning

  Som leverantör är det en hel del att tänka på vid överlämning av ställning till kund. Vad man är skyldig att informera om och har man kvar något ansvar efter att kunden skrivit på? Vilken dokumentation är nödvändig och vem ska ha den?

  Under denna halvdagsutbildning får ni som leverantör och montör av ställning en ordentlig genomgång av vad som är viktigt att tänka på och hur man praktiskt genomför ett överlämnande på rätt sätt, samt en hel del användbara tips.

 • Allmän utbildning om ställningar (2-9 m)

  Enligt AFS 2013:4 Ställningar ska den som bygger ställningar med arbetsplan på upp till 9 meters höjd (fyra bomlagshöjder) ha tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna hantera denna typ av ställningar. Föreskriften innehåller krav på utbildning och avsaknad av medhavt personligt utbildningsbevis kan vid kontroll av arbetsmiljöverket leda till en sanktionsavgift på 10 000 kr/saknat bevis.

 • BAS U/P Ställning

  Allt oftare ställer beställaren krav på att någon i organisationen eller företaget har utbildning som BAS U, och arbete för privatkund kan innebära att du som entreprenör automatiskt är BAS U.

  Enligt lag skall BAS U vara utbildad och kunna styrka sin kompetens och från och med den 1/7 i år kan arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgifter om det saknas BAS U i projektet.

  Vet du vad som gäller för dig?

 • Lärlingsutbildning för Ställningsbyggare

  Ställningsskolan avser att genomföra teoretisk och praktisk utbildning för yrkesverksamma ställningsbyggare.

 • Säkra lyft Ställning

  Kursen riktar sig till de som kopplar last och/eller fungerar som signalman. AFS 2006:6 Lyftanordningar och lyftredskap, som gäller från den 1 juli 2007, anger de kunskapskrav som ställs på Kranförare, Förare av liftar samt på Lastkopplare och signalman.

 • Fallskyddsutbildning

  Arbetsgivaren ansvarar för att personal som arbetar där fallrisk föreligger har tillräcklig kunskap i hur man undviker risker samt har tillgång till den skyddsutrustning som krävs för att utföra sitt arbete.

  Från och med den 1/7 i år kan arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgifter om tillräckligt fallskydd saknas.

  Denna fallskyddsutbildning går igenom de lagar och normer som reglerar arbete på höjd, samt låter deltagarna genomföra praktiska övningar i hur personlig fallskyddsutrustning används.

 • Ställningsskolans Särskild utbildning ställning (+9m)

  Särskild utbildning enligt AFS 2013:4 och BYN:s målbeskrivning. Att bygga ställning över nio meter utan utbildning är sedan 1 juli 2014 förenat med en sanktionsavgift på 20 000 kr.

 • Första hjälpen med HLR

  Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Inga förkunskaper krävs. Utbildningarna uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på kunskaper i första hjälpen resp krisstöd (AFS 1999:07).

Öppna Utbildningar VT 2019

 

Särskild utbildning +9m – 3+3 dagar
14-16 aug + 21-23 aug(polska) – Stockholm
9-11 okt + 23-25 okt – Gistad(Linköping)

Särskild utbildning +9m – 5 dagar
2-6 sep – Göteborg
16-20 sep – Malmö
30 sep-4 okt – Stockholm

Väderskyddsutbildning 2 dagar + förstudier online
2-3 sep – Gistad(Linköping)
19-20 sep – Stockholm
24-25 sep – Göteborg

Beställarutbildning – Att beställa ställning (6 h)
26 sep – Göteborg
5 nov – Stockholm

Allmän utbildning 2-9m – 8h
13 aug – Stockholm
20 aug – Malmö
27 aug – Göteborg
4 sep – Gistad(Linköping)
11 sep – Stockholm
23 sep – Göteborg
25 sep – Stockholm

Fallskydd(4h) + Säkra lyft (4h)
21 aug – Malmö
27 aug – Stockholm(SPANSKA)
28 aug – Göteborg
30 aug – Stockholm
5 sep – Gistad(Linköping)
10 sept – Göteborg
26 sep – Stockholm
27 sep – Göteborg

Fallskydd med räddning + Säkra lyft
10 sep – Stockholm

Liftutbildning – Grund
15 aug – Stockholm
29 aug – Linköping
10 sep – Norrköping
18 sep – Stockholm
25 sep – Linköping

Lärlingsutbildning 
Löpande
Samtliga av våra utbildningar kan erbjudas på engelska och med Ställningskolans tolkar inom ryska, polska, slovakiska, estländska och spanska.
Anmälan sker via:  utbildning@stallningsskolan.se