Godkända utbildningsgivare | Ställningsskolan

Godkända utbildningsgivare

Ställningsskolan är en av få godkända utbildningsgivare i ställningsbranschen
Att vara godkänd utbildningsgivare innebär att vi förhåller oss till de lagar och regler som gäller för utbildning samt BYN:s krav på branschens utbildningsgivare. Alla Ställningsskolans utbildningar kan tillgodoräknas mot ett yrkesbevis!

Att vara godkänd utbildningsgivare av BYN (Byggindustrins Yrkesnämnd) säkerställer en hög kvalitet på våra utbildningar!