Godkänd utbildningsgivare | Ställningsskolan

Godkänd utbildningsgivare

Vad innebär det att vara godkänd utbildningsgivare?

Ställningsskolan är en av få godkända utbildningsgivare i ställningsbranschen. Att vara godkänd utbildningsgivare innebär att vi förhåller oss till de lagar och regler som gäller för utbildning samt BYN:s krav på branschens utbildningsgivare. Enligt BYN finns det fyra övergripande krav på godkända utbildningsgivare:

 • Lärarna ska ha kompetens i yrket
  Ställningsskolans lärare har lång yrkeserfarenhet från yrket som ställningsmontörer och vet exakt vad det innebär.
 • Ha ett lämpligt utbildningsupplägg och att det finns mål med utbildningen
  Grundmålet är att jobba mot Skolverkets kursplaner, där måluppfyllelsen och inte timantalet är det viktiga. Det ska finnas lärare och resurser samt en plan för hur utbildningen är upplagd; skolförlagd (70% skola, 30% praktik) eller lärlingsupplägg (70% praktik, 30% skola). Utöver detta ställs det krav inom ställning att eleverna också ska ha med sig gemensamma grunder för husbyggnad.

  I Ställningsskolans utbildningar lägger vi även stor vikt vid de praktiska momenten. Vi tycker inte att det räcker med teoretiska kunskaper.

 • Kvalitetsuppföljning
  BYN genomför årligen ett antal förbokade kvalitetsbesök hos godkända utbildningsgivare, där de bl a tittar på hur utbildningen fungerar, vad som kan behöva förbättras för att nå målen etc. Samtal förs med både lärare och elever. Det förekommer även oanmälda besök hos utbildningsgivare som BYN har hört att det ska finnas brister hos.

  Ställningsskolan arbetar ständigt med förbättringar och därför genomför vi en egen kursutvärdering efter varje genomför utbildning. Feedbacken vi får använder vi för att utveckla vår verksamhet.

 • Delta i den årliga konferensen – för information och fortbildning
  Ställningsskolan ser detta som bra tillfälle att träffa kollegor i branschen och lyfta frågor vi brinner för. Utöver att delta på konferensen sitter Ställningsskolan även med i BYN:s yrkesråd.

För Ställningsskolan innebär att vara en godkänd utbildningsgivare av BYN definitivt en kvalitetsstämpel och säkerställer att eleverna får den kvalitativa utbildning de har rätt till för att kunna erhålla sitt yrkesbevis.

Alla Ställningsskolans utbildningar kan tillgodoräknas i timmar mot ett yrkesbevis!