Lärling/ Yrkesbevis | Ställningsskolan

Lärling/ Yrkesbevis

STÄLLNINGSSKOLAN

Ställningsskolan ska med engagerade, kompetenta och erfarna lärare på ett pedagogiskt och modernt sätt lära ut branschspecifik kunskap för ställningsbyggande personal och bistå med kunskaper som leder till säkert arbete på höjd. Vi riktar oss både till företag verksamma inom ställningsbranschen och till andra yrkesgrupper som har nytta av vår långa erfarenhet och kunskap gällande ställningar och olika sorters fallskydd. Vi vill att unga människor ska se ställningsmontörsyrket som ett yrke att utvecklas inom och vara stolt över, samt att byggnadsarbetare och andra aktörer inom branschen för större förståelse och ökad kunskap om vikten av att bygga ställning säkert. Vårt mål är att skapa säkrare arbetsplatser utifrån de områden vi kan bäst! Alla utbildningar hos Ställningsskolan har sin utgångspunkt i ställningsbranschens vardag och verklighet. Lärarna har en tydlig förankring i ställningsbranschen och gör att våra utbildningar på ett naturligt sätt kan varva teori med praktikska övningar. Vi vill med våra utbildningar skapa kompetenta yrkesutövare och inspirera och främja deras vidare utveckling!

Ställningsskolans utbildningsbevis:

Ställningsskolan delar ut utbildningsbevis efter genomförd godkänd utbildning. Detta är ett bevis på att innehavaren har genomgått och klarat av någon av våra utbildningar, exempelvis Allmän Utbildning (2-9m) och därmed uppfyller lagkraven. Detta bevis är inte att jämställa med ett kompetensbevis eller yrkesbevis utan gäller endast för specifika utbildningar (en eller flera).

Ställningsskolans kompetensbevis:

Ställningsskolan är auktoriserad utbildningsgivare av BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd sedan 2011. Detta innebär att vi följer BYN:s målbeskrivning för vår lärlingsutbildning och att alla våra lärlingar registreras i BYN:s register när utbildningen inleds. Därmed har Ställningsskolan rätt att dela ut ett kompetensbevis och lärlingen kan även ansöka om BYN:s yrkesbevis. Våra krav följer byggavtalet, yrkesutbildningsavtalet och lagstiftningen gällande innehåll och tid för utbildningen. För att vara berättigad till Ställningsskolans kompetensbevis ska arbetstagaren ha genomgått vår lärlingsutbildning samt ha arbetat tillräckligt antal timmar (4200h) som ställningsbyggare. För att erhålla Ställningsskolans kompetensbevis gäller följande (i enlighet med BYN och yrkesutbildningsavtalet):

Gymnasielärling: 2500 timmar på bygg- och anläggningsprogrammet med yrkesexamen (minst 15 veckors APL). 2300 timmar lärlingstid på arbetsplats samt ställningsutbildningar 4800 timmar à Yrkesbevis

 • Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Husbyggnad.
 • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
 • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 4 800 timmar).

Vuxenlärling: För att bli behörig ställningsbyggare krävs att man genomgår lärlingsprogrammet hos en auktoriserad utbildningsgivare. För att kunna göra det behövs anställning som lärling i ett ställningsföretag och inskrivning som lärling hos BYN. För de som redan arbetar som ställningsbyggare med viss utbildning och vill bli behörig yrkesarbetare så hjälper vi gärna till med registrering hos BYN och komplettering av utbildningar.

Ställningsskolans lärlingsprogram för Ställningsbyggare är uppdelat i tre block och efter avslutad utbildning och 4200 arbetade timmar har lärlingen rätt till Ställningsskolans kompetensbevis. Detta bekräftar att innehavaren av beviset är fullvärdig ställningsbyggare och uppfyller de krav på utbildning och praktik som lagen och branschen kräver.

 • S1: Särskild information om hantverkar- och rullställningar, Ergonomi  (8 timmar lärarlett)
 • S2: Allmän utbildning (2-9m), Säkra lyft och Fallskydd (8×3 timmar lärarlett) Genomförs inom 6 månader från anställning.
 • S3: Gemensam grund bygg + särskild utbildning (9m+) del 1 (24+24 timmar lärarlett)

I alla delar ovan tillkommer hemuppgifter och inläsningstid.

Från och med 2015 gäller även att relevanta kurser i husbyggnad ska vara genomförda innan yrkesbevis kan erhållas från BYN. Följande kurser ska rapporteras till BYN:

 • Husbyggnadsprocessen (200p)
 • Husbyggnad 1 (100p)
 • Husbyggnad 2 (200p)
 • Husbyggnad 3 (200p) -ombyggnad

Det finns olika alternativ för hur lärlingen genomför dessa kurser, det enda kravet är att samtliga kurser ska vara godkända innan yrkesbevis kan delas ut. Kontakta oss på Ställningsskolan för mer information.

Handledare

Varje lärling ska ha en godkänd handledare. En godkänd handledare är en ställningsbyggare som innehar Ställningsskolans kompetensbevis, BYN:s yrkesbevis eller kompetensbevis från annan auktoriserad utbildningsgivare. Observera att handledaren endast får ha hand om en lärling åt gången.

Dokumentation

Varje lärling ska vid utbildningens början erhålla dokumentation i form av lärlingsbok eller dylikt. Detta är en förutsättning för att lärlingen ska få delta i arbetet med att uppföra, väsentligen ändra eller nedmontera ställningskonstruktioner.

Tilläggsutbildning

Enligt lag krävs ytterligare utbildning för att få bygga speciella ställningskonstruktioner och väderskydd. Det är därför lämpligt att man efter avslutad lärlingsutbildning ovan kompletterar med följande utbildningar: Från 1 januari 2016 krävs utbildningsbevis för följande utbildningar:

 • Väderskyddsutbildning (32 timmar lärarlett)
 • Speciella ställningskonstruktioner (antalet timmar varierar beroende av antalet speciella konstruktioner samt vilka konstruktioner man väljer).

BYN

BYN är ett partsammansatt organ som består av representanter från både arbetsgivarsidan (BI) och arbetstagarsidan (Byggnads). Alla företag i ställningsbranschen som har kollektivavtal är skyldiga att följa deras riktlinjer. BYN har bland annat till uppgift att:

 • Utöva tillsyn och främja utvecklingen av yrkesutbildningen
 • Utarbeta mål och riktlinjer för yrkesutbildningens bedrivande
 • Godkänna och upprätthålla kontakt med berörda utbildningsgivare
 • I övrigt handlägga de frågor som finns angivna i yrkesutbildningsavtalet

Yrkesbevis utfärdas baserat dels på en formell grundutbildning; 1. Gymnasieskolans byggprogram 2. BYN:s fackteoretiska utbildning (distansutbildning) 3. Utbildning hos en av BYN godkänd utbildningsgivare (exempelvis vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning). – och dels på ett antal utbildningstimmar som anställd lärling med tiden registrerad i en utbildningsbok. Tabellen nedan visar hur många utbildningstimmar som du ska uppnå för att få ett yrkesbevis. Under färdigutbildningen har arbetsgivaren ett ansvar för att lärlingen får en mångsidig yrkesträning. Lärlingen ges möjligheter att pröva på och fördjupa sig i de arbetsmoment som branschen har fastställt.

Yrke Timmar
Bergarbetare, Beläggningsarbetare, Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Träarbetare och Väg- & anläggningsarbetare Gymnasiegrund: 6.800Vuxenutbildning: 5.800
Mobila maskiner anläggning, mobila maskiner kranar Gymnasiegrund: 4.800Vuxenutbildning: 4.200
Håltagare, Plattsättare, Stenmontör, Ställningsbyggare*, Takmontör, Undertaksmontör Gymnasiegrund: 4.800Vuxenutbildning: 4.200

LADDA HEM DOKUMENTET