Lärlingsutbildning för Ställningsbyggare | Ställningsskolan

Lärlingsutbildning för Ställningsbyggare

Lärlingsutbildning för Ställningsbyggare

Beskrivning
Ställningsskolans lärlingsutbildning omfattar teoretisk och praktisk utbildning för yrkesverksamma ställningsbyggare mot BYNs Yrkesbevis.

Totalt omfattar utbildningen ca 80 timmar lärarledd utbildning.
Fördelad på 4 tillfällen, ungefär 40 timmars självstudier däremellan som förberedelse och hemuppgifter. Delar av självstudierna görs via internet i vårt digitala lärosystem.

Eftersom vi är av BYN godkända utbildnigsgivare utgår vi från:

  • BYNs målbeskrivning
  • AFS 2013:4
  • Utbildningsavtalet
Steg 1. Introduktion, inkl ”Särskild Information” enligt AFS 2013:4 Omfattning 4 timmar, genomförs av arbetsgivaren med stöd av Ställningsskolans digitala lärplattform.Denna genomförs i samband med anställningen när lärlingen föranmäls som lärling och skrivs in hos oss.Utbildningsbok upprättas av BYN lokalt och handledare utses av arbetsgivaren.

Företagsintroduktion under de 2 första veckorna som bl.a. innehåller:

Företagsinfo

Användande av personlig skyddsutrustning

Riskbedömning

Belastningsergonomi

 

 

Steg 2. Genomförs under de första 6 månaderna av anställningen.

Fallskydd- Allmän utbildning Ställningsmontage 2-9m-Säkra lyft-Systematisk Arbetsmiljö & Ergonomi

Alla delar i utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.

Gemensamma grunder

På vägen emot yrkesbevis krävs en orienterande del kring arbetet på byggarbetsplatsen. Denna del motsvarar byggämnet på byggymnasiets första och andra år.Denna del kan göras såväl i bokform med instuderingsfrågor som via webben.

Steg 3 & 4.Denna del innefattar ”Särskild Utbildning” enligt AFS 2013:4Genomförs lämpligast mellan 12-18 månader i yrketOmfattning ca 80h fördelat på 3+3 dagar med självstudier däremellan

Ställningskunskap, Teknik och beräkning, Materiallära, Konstruktionsteknik, Säkerhet & belastning, Ritningsläsning, Bygghandlingar

Alla delar i utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.

 

Efter 4200h kan du nu få ut ut ditt yrkesbevis hos Byggindustrins yrkesnämnd.