Hur lär man smartast ut samma kunskaper till brokiga klasser?  | Ställningsskolan

Hur lär man smartast ut samma kunskaper till brokiga klasser? 

En stor utmaning att vara lärare för både aktiva och blivande ställningsbyggare är att kursdeltagarnas förutsättningar kan vara ytterst varierade. Dessa kan bestå av människor från Sverige, Baltikum, Polen, Ryssland, Thailand, Nicaragua, Libyen och ytterligare ett antal länder. Kunskapsnivåer, erfarenheter, språkkunskaper gör att grupperna sällan blir homogena.

Att göra en intressant och givande utbildning för samtliga i en grupp kan te sig omöjligt ibland. Lagar och regler, ansvarsfördelning för olika befattningar, dimensionerande spirlaster m m ska förmedlas till killen som har högskolebildning i Sverige, tjejen med dyslexi, den gamla ringräven från Litauen och flyktingen från Afghanistan. Alla deltagare på samma kurs.

Ett smart sätt att förmedla denna kunskap är att förena teori med praktik!

Exempel: Vi går teoretiskt igenom vindlaster och ställningsförankringar. Därefter går vi ut och testar förankringar med en s k provdragare i olika väggmaterial. På detta sätt åskådliggör vi konkret för eleverna att vi måste anpassa antalet förankringar beroende på vilken sorts vägg vi borrar i.

Ett annat exempel på detta är ämnet fallskydd. Vi går gemensamt igenom vad som krävs av en professionell ställningsbyggare idag. Efter teoridelen går vi ut och bygger en fasadställning. Detta dels för att få en uppfattning om deltagarnas tekniska färdigheter i ställningsbyggnad, men främst att få en medvetenhet om hur man skyddar sig mot fall i samband med montaget. Läraren har i detta moment möjlighet att på plats stoppa arbetet om felaktigheter uppstår och styra in deltagarna på rätt spår igen.

Var börjar vi?
Var finns kopplingspunkter för fallskyddsselen?
Kan vi göra nånting på annat sätt för att jobba säkert?

Ställningsbyggnation har traditionellt varit ett fysiskt jobb för tuffa gubbar. Dagens ställningsbyggare må ha ett tungt jobb, men idag är det betydligt högre teoretiska krav på den som utövar yrket. Självklart har alltid företagen det yttersta ansvaret för att ställningskonstruktioner kan klara alla förekommande laster som kan uppstå. Men, utan kompetent och rätt utbildad personal kommer vi att se olyckor och ställningshaverier även i framtiden.

Kontentan är att vi på Ställningsskolan alltid kommer att hävda att praktiska övningar i ställningsutbildningarna är en absolut nödvändighet för att få en effektiv inlärningsprocess för våra kursdeltagare!