STIB Årsstämma 2019 | Ställningsskolan

STIB Årsstämma 2019

Vid vårens STIB-möte var Ställningsskolans representanter på plats på den öppna delen. Vi fick ta del av Åke Norelius, tidigare tjänsteman på Arbetsmiljöverket, redogörelse för föreskriftssystemet som ska ersätta AFS-systemet.

I korthet kommer det att innebära en minskning av antalet häften, som istället för att vara inriktade mot olika yrkesgrenar istället kommer bli indelade efter de roller olika aktörer får på arbetsplatsen. Det kommer sannolikt att bli ovant i början, men som så mycket annat bättre än det föregående systemet när vi väl förstått hur det ska användas.

Dessutom berättade Håkan Carlsson, från STIB, om dokumentet som ska ersätter ABSE 2002. Det kommer att heta Ställning 19 och har tilldelats plats 2.5 i avtalshierarkin.Det vi sett hittills ser lovande och bättre ut än tidigare.

I nästa nyhetsbrev kommer vi att gå igenom och förklara just detta i sin helhet!