Del 3: Vem ansvarar för användarens säkerhet på en ställning? | Ställningsskolan

Del 3: Vem ansvarar för användarens säkerhet på en ställning?

Ställning är överrepresenterade i olycksstatistiken för byggbranschen. Det beror inte i första hand på att alla ställningar är dåliga, utan på att mycket av de arbeten som utförs i byggbranschen utförs ifrån ställning. Knappt förvånande går mängden olyckor hand i hand med hur mycket arbete som utförs.

Däremot blir konsekvensen av en olycka eller ett tillbud från en ställning ofta värre än om den händer på marken. Ett tappat verktyg vid arbete på mark är inte mycket att fundera över, men kan ge olyckliga konsekvenser om det tappas från en ställning. Likaså kan det vara svårt att komma ner från en ställning om tillträdesleder inte möter de krav som finns.

Ställningsentreprenören bär ett stort ansvar i att se till att ställningen möter de högt ställda kraven, men även om de följs är användarens ansvar inte att förringa.

Ställningsskolans tips på hur man arbetar säkert från en ställning är en bra början:

  1. Använd inte en ställning innan den är besiktad, överlämnad till beställare och skylten ”Fakta om ställning” sitter uppe och är signerad av båda parter.
  2. Gå aldrig upp på en avstängd ställning
  3. Alla ändringar i ställningen ska utföras av ställningsentreprenörens behöriga personal. Detta gäller även flytt av förankringsrör.
  4. Belasta inte ställningen mer än vad som står angivet på skylten ”Fakta om ställning”.
  5. Använd aldrig en ställning till annat än vad den är avsedd för.
  6. Kontakta ställningsentreprenören om du upptäcker fel eller brister på ställningen.
  7. Informera beställaren beträffande ansvaret att fortlöpande kontrollera ställningen under användandet.
  8. Var extra uppmärksam när du arbetar från en ställning.