Del 2: Hur kan montören påverka sin säkerhet? | Ställningsskolan

Del 2: Hur kan montören påverka sin säkerhet?

Att bygga ställning kräver skicklighet och korrekt utbildning.Inte bara genom att lista ut vad som ska göras för att möta lag-, föreskrifts- och kundkrav, utan också för att hela tiden arbeta säkert. Säkerhet innebär idag till stor del att använda fallskyddsutrustning och följa sin arbetsgivares instruktioner. De flesta arbetsgivare har klara och tydliga instruktioner för när och hur fallskyddsutrustningen ska användas, men ändå sköljer sanktionsavgifterna in över ställningsbranschen i oförminskad takt.

Vad är hemligheten med att arbeta säkert?
Erfarenhet och kunskap är alltid en hjälp. Många gånger är det smidigare att bygga sig till säkerhet än att alltid vara kopplad. Undvik fallolyckor genom att bygga skyddsräcken kring de potentiella farorna. Att hindra att fallrisken uppstår istället för att stoppa ett fall är alltid bästa lösningen!

Arbetsgivaren är alltid ansvarig för sina anställda, men de riskerar ”bara” böter eller sanktionsavgift. Den enskilda arbetaren riskerar däremot livet om de inte arbetar på ett säkert sätt.

Montera räcket tidigt
När ställning bottnas strävar man efter att slippa höga påskjutningar, så var på spiran, eller till och med vilken spira man börjar med kan göra stor skillnad. I många av ställningssystemen finns såväl 2-, 3- som 4-metersspiror och det kan göra stor skillnad. Det man vill slippa är oftast 1,5-meters skjutningar och det löser man genom att montera första kransen på en meter.

Samtidigt vill man gärna ha ett överstick på 1 eller 3 meter så att man kan montera räcket så tidigt som möjligt. Att sedan montera räcket direkt när möjlighet finns, gör att montören slipper riskera fall längre än nödvändigt. När räcket är på plats behöver montören inte vara kopplad för att ha ett fullgott skydd.

Självklart har branschen sett detta problem och det finns lösningar i respektive system. Såväl förmonterade extra skyddsräcken som verktyg för att montera räcken 2 meter ovanför har funnits att köpa i 10 år. Likaså finns löplinor som monteras längs ställningen. Ändå ser man dem sällan ute i verkligheten.

Ställningsskolans rekommendation för säkrare arbete för montören sammanfattar vi med följande:

  1. Följ lagar, föreskrifter och kundkrav
  2. Hindra att fallrisken uppstår – istället för att stoppa fallet
  3. Använd de smarta verktyg/lösningar som finns för att arbeta säkert