Kompletteringsutbildning | Ställningsskolan

Kompletteringsutbildning

Efter ett idogt bakomliggande arbete kan Ställningsskolan stolt erbjuda en Kompletteringsutbildning för utländsk arbetskraft. Denna ger medarbetare med tidigare utbildning och erfarenhet inom ställning från annat land en möjlighet att få ett erkännandeintyg.

Erkännandeintyget är ett bevis på att yrkesarbetaren har kompetensen som krävs, men är inte fullt ut jämförbart med ett yrkesbevis.

Utbildningen omfattar tre dagar och avslutas med ett skriftligt prov.

Just nu erbjuder Ställningsskolan komplettering av följande utbildningar:

  • Polska intyg utfärdade av IMB
  • Finska certifikat från GCOF/Scaffolding division
  • Slovakisk utbildning Miroslav Rabcan
  • Lettiska certifikat