Kompletteringsutbildning | Ställningsskolan

Kompletteringsutbildning

Efter ett idogt bakomliggande arbete kan Ställningsskolan stolt erbjuda en Kompletteringsutbildning till Särskild utbildning för utländsk arbetskraft.

Utbildningen omfattar tre dagar och avslutas med ett skriftligt prov.

Just nu erbjuder Ställningsskolan komplettering av följande utbildningar:

  • Polska intyg utfärdade av IMB
  • Finska certifikat från GCOF/Scaffolding division
  • Slovakisk utbildning Miroslav Rabcan
  • Lettiska certifikat