En fd lärlings syn på lärlingsprogrammet och ställningsyrket | Ställningsskolan

En fd lärlings syn på lärlingsprogrammet och ställningsyrket

John Westlin är 30 år och bor i Hagsätra. Han är född i Stockholm och har varit staden trogen hela sitt liv. Han har fullgjort lärlingsprogrammet och fick sitt yrkesbevis utfärdat från BYN i augusti 2018. Hans bror övertalade honom att börja med ställningsyrket 2015, eftersom John sedan tidigare haft lång erfarenhet av byggvärlden.

Utbildningsprogrammet är helhetsmässigt bra utformat enligt John, men han önskar dock fler praktiska exempel i utbildningsmaterialet. En utmaning i utbildningen var ”Gemensamma grunder” där webbdelen, i Liber, krånglade och gjorde det svårt att ta sig igenom. Ställningsskolan har tagit dessa synpunkter till sig och försöker finna lösningar för framtiden.

John tycker att det positiva med jobbet är att bl a kunna hitta lösningar på komplicerade konstruktioner samt att kunna hjälpa kunden så långt som möjligt med de olika momenten i byggprocessen, dvs ge genuin service. ”Det är som att lägga ett stort pussel där det svåra är att få den sista pusselbiten att passa. Efteråt är det tillfredsställande att konkret kunna se resultat av utfört arbete.

Efter att han fått sitt yrkesbevis började John som ledande montör hos Heab på ett tillbyggnadsprojekt på S:t Görans sjukhus. Sina viktigaste egenskaper i nuvarande yrkesrollroll beskriver han som: ”Hög ambitionsnivå, yrkesstolthet, tydlig kommunikation och att skapa laganda.” John trivs bra i sin nya yrkesroll där han är plikttrogen och har en positiv inställning till det mesta i både arbetet och livet i stort.

Nackdelarna i arbetet beror oftast på dålig planering och framförhållning, i kundleden, samt störningar i produktionen. Även vädervariationerna kan ibland sätta käppar i hjulet för arbetet. ”Det är viktigt att kunna bita ihop och ”kötta på” när det behövs.” En riktig ställningsbyggare alltså!