Tidsbesparande väderskyddsutbildning på webben | Ställningsskolan

Tidsbesparande väderskyddsutbildning på webben

Nelson Preville är 44 år och har jobbat i ställningsyrket sammanlagt 12 år, hos Hyrex. I slutet av september deltog Nelson, tillsammans med fem andra kollegor, i den webbaserade väderskyddsutbildningen.

Just den webbaserade delen blev han överraskad av att den dels kunde genomföras på två timmar, dels att kursmaterialet var pedagogiskt upplagt med de olika kapitlen. ”Jag kunde både gå tillbaka för att repetera samt kontrollera svaren på de olika frågorna.

Det mest intressanta med utbildningen var beräkningsdelarna, att beräkna vindlaster och att beräkna antal behövda väggförankringar på olika konstruktioner. Även den praktiska delen av kursen var bra och Nelson berättar; ”speciellt diskussionerna kring hur man kopplar sig på rätt sätt när man bygger väderskydd.

Nelson rekommenderar varmt denna utbildning till andra ställningsbyggare.

För aktuella datum på nästa kursstart se vår kalender.