Skärp utbildningskraven | Ställningsskolan

Skärp utbildningskraven

Utbildning i ställningsbranschen är oreglerat. Vem som helst som har ett företag kan utbilda i vilka utbildningar de önskar. Det finns en rekommendation i ställningsföreskriften (AFS 2013:4) att en utbildning bör ta en viss tid, men inte mer.

Ansvaret för att personalen har rätt utbildning vilar på arbetsgivaren, står utbildaren utan ansvar. Om frågor uppstår kan utbildaren alltid hänvisa till överenskommelsen med kunden.

Det krävs moral för att verka under sådana förhållanden. Eftersom omkostnaderna för utbildning är höga och av många anses onödig, vill företagen korta ner utbildningstiden så mycket det går. Förhandlingarna görs både med pris per deltagare och längden på utbildningen. ”Om vi kan köra på tre dagar till samma pris så köper vi”. En utbildning på helg kan bli väldigt lönsam för alla parter. På kort sikt.

För inte allt för länge sedan rasade en stor ställning i centrala Göteborg. Mitt på dagen. Rakt över en vältrafikerad väg. Ingen skadades. Det är ett under i sig, men när ställningen låg ner började spekulationerna.

Någon sa:
- ”Det var murarna som plockat bort väggförankringarna.”
Nån annan sa:
- ”På tok för få förankringar.”
En tredje lät meddela:
- ”Slarvigt smorda kopplingar.”

På forum runt om på sociala medier spekulerades det hej vilt och i media utspelades ett krig utan sitt motstycke. Arbetsgivaren gjorde vad de kunde för att försvara sina anställda, beställaren av ställningen försvarade sina medarbetare och ställningssverige spekulerade om tänkbara orsaker. Utbildaren behövde inte säga ett knyst – eftersom ingen frågade!

En korrekt monterad, besiktigad och överlämnad ställning ska inte kunna haverera. Detta förutsätter givetvis att den är byggd av personal som är adekvat utbildad. En central del av den särskilda utbildningen berör just Ställningsföreskriften AFS 2013:4. Vi på Ställningsskolan har dessutom praktiska inslag i de längre utbildningarna för att ytterligare tydliggöra kraven som ställs i yrket.

Frågan är hur länge Arbetsmiljöverket och Utbildningsdepartementet kommer att vänta med att skärpa kraven på utbildningsgivare i ställningsbranschen. Så länge inget görs från deras håll kommer problemen att kvarstå!

Kontrollera ditt utbildningsföretag
Byggindustrins yrkesnämnd har godkända utbildningsgivare (www.byn.se) du kan vända dig till för att använda dig av ett kontrollerat utbildningsföretag.